Husanalyser


Husanalys Mitt arbetar med olika typer av byggnadsbesiktningar, underhållsplaner, energideklarationer och analyser/mätningar.

En överlåtelsebesiktning kan beställas av köpare eller säljare av en fastighet. Är det en säljarbesiktning rekommenderar vi att köparen beställer en genomgång på plats av besiktningsutlåtandet.

Underhållsplaner upprättas vanligen för minst 20 år frammåt. Underhållsplaner är bl.a. viktiga för bostadsrättsföreningar eftersom planen är kopplad till föreningens årsredovisning.

En energideklaration skall inte endast tillfredställa myndigheterna. Den skall också ge husägaren en uppfattning om husets nuvarande energiprestanda samt fastighetens möjliga besparingspotential. Dessutom skall ett bra inomhusklimat garanteras.