Köpa och underhålla ”begagnade” hus

 

Köp av begagnat hus

De flesta hus har någon form av brister och fel. Ett hus kräver kontinuerligt underhåll. Alla byggnadsdelar utsätts för slitage. Även de delar av byggnaden som man inte ser utsätts för slitage, exempelvis fuktisoleringen mot en källaryttervägg eller en dräneringsledning. Dessa delar utsätts dagligen för slitage utan att man märker det. Fuktpåverkan är det vanligaste problemet. En fuktisolering och en dräneringsledning har en genomsnittlig livslängd på ca 30 år.

30 år - ett nyckeltal vad gäller underhåll:

30 år ett vanligt intervall vad gäller underhåll av olika byggnadsdelar som t.ex. tak och grund. 30 år är, enkelt uttryckt, ett nyckeltal för underhåll. Vissa äldre konstruktioner har i efterhand visat sig fungera mindre bra t.ex. inredda källare, betongplattor på mark utan underliggande isolering och torpargrunder. I byggbranschen kallas de riskkonstruktioner vilket innebär att dessa konstruktioner har förhöjd skaderisk och bör undersökas extra noga.

Tak

Det finns inga täta tak. Man får alltid räkna med att det t.ex. i samband regn och blåst eller yrsnö tränger in vatten på känsliga ställen som t.ex. genomföringar, takfönster, takkupor och luftspalter, även om taket är nytt och fackmannamässigt utfört. Takets underhåll är viktigt för husets goda bestånd.

Tätskikt

Tätskiktet i ett våtrum kan vara utformat på olika sätt.

Plastmattor på väggar och golv fungerar både som ytskikt och tätskikt. På plastmattor är det relativt enkelt att se om skador eller brister finns. Kakel och klinker fungerar som ytskikt i våtrum och tätskiktet finns under plattorna. Det går här inte att göra en bedömning av skicket och tätheten hos tätskikt. Det är viktigt att tätskiktet är rätt monterat. Om arbetet inte är fackmannamässigt utfört ersätts normalt inte av en villa- eller fritidshusförsäkring. Fråga efter våtrumsintyget som utfärdas när kaklingen utförts av utbildade och godkända plattsättare.

Ventilation

Inomhusventilationen (från- och tilluft) är viktig, speciellt för moderna hus. Om byggnaden är

självdragsventilerad uppfyller den inte dagens krav på en fungerande inomhusventilation. Vi duschar och badar oftare och i längre perioder än förr, tvättmaskiner/torktumlare är normal standard. Det ökade fukttillskottet kan orsaka kondens- och fuktskador i vind och tak. En mekanisk frånluftsventilation (fläktstyrd) skapar ett undertryck i byggnaden som förhindrar att varm, fuktig inomhusluft leds upp på t.ex. vinden.

Information till blivande köpare

Köparen har en kvarstående undersökningsplikt beträffande de delar av fastigheten som inte omfattas av en överlåtelsebesiktning (enligt jordabalken). De viktigaste undantagen är:

Det som finns utanför bostadshuset såsom avloppsanläggning, brunn och pool mm.

El-, ventilations-, värme-, vatten- och sanitetsinstallationer.

Skorsten, eldstäder och värmepanna.

Hushållsmaskiner och annan maskinell utrustning.

Radon och asbest.

Vattnets kvantitet och kvalitet.

De byggnadsdelar eller ytor som inte kunnat besiktigas. Exempel på detta är ytor som täckts av snö, möbler, mattor, tavlor samt de utrymmen och byggnadsdelar som saknar inspektionsluckor eller är belamrade med exempelvis lösöre.