UnderhŒllsplan

UnderhŒllsplan fšr bostadsrŠttsfšrening

 

 

                                              Planerat fastighetsunderhŒll

 

 

                       
Har din bostadsfšrening nŒgon underhŒllsplan fšr byggnaderna?


Vi utfšr sŒdana i kombination med en grundlig besiktning av huset/husen.

Fšr att fŒ en riktig bild av fastigheten och fšreningens status sŒ krŠvs en underhŒllsplan. De ekonomiska nyckeltalen rŠcker inte om man skall bilda sig en uppfattning om fšreningens skick. Fšr styrelsen Šr det ovŠrderligt att veta om och nŠr resp. ŒtgŠrder skall sŠttas in och hur stora avsŠttningar som i sŒ fall bšr gšras.


UnderhŒllsplanen lšper under minst 20 Œr och bšr uppdateras vart 5:e Œr. Underlag fšr underhŒllsplanen Šr en Teknisk Statusbesiktning som vi Šven utfšr.


Fšr exempel pŒ underhŒllsplan klicka hŠr.